O nás

Naše společnost je jedním z nejvýznamnějších privátních dodavatelů náhradních dílů potřebných k údržbě a opravě železničních kolejových vozidel.

Společnost navazuje na více než padesátiletou tradici zabezpečování náhradních dílů pod původním názvem Hospodářská ústředna železnic Praha - Zásobovací sklad železnic Nymburk. V roce 1995 byla firma zprivatizována a následně bylo rozhodnuto o změně obchodního názvu společnosti na Železniční dodavatelská s.r.o., aby její název co nejvíce charakterizoval zaměření společnosti.

Našim hlavním předmětem činnosti je zabezpečení potřeb společností provozující železniční kolejová vozidla, tj. zejména dodávky náhradních dílů a opravy jednotlivých agregátů. Naše společnost působí na teritoriích střední a východní Evropy a Asie.

Náhradní díly jsou dodávány podle značení původních výrobních výkresů výrobce. Námi dodávané náhradní díly se vyznačují odpovídající technickou úrovní, kvalitou a spolehlivostí. Požadované náhradní díly dodáváme s využitím skladových zásob v co nejkratším možném termínu.

V naší společnosti dodržujeme zásady ochrany soukromí.